Yrkeshögskolans rekordresultat öppnar arbetsmarknaden för fler

Enligt en ny rapport fick 93 procent av de som tog en YH-examen 2016 jobb. Sju av tio hade dessutom fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter sin utbildning. Nu menar Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson att de goda resultaten inte bara gynnar de studerande och arbetslivet utan även dem som vill in på arbetsmarknaden.

Yrkeshögskolan ska ge arbetslivet rätt kompetens och förra året nåddes de bästa resultaten hittills. Enligt rapporten Studerandes sysselsättning 2017, som släpps idag, hade 93 procent av de som examinerades 2016 jobb året efter. Siffran har legat högt och stabilt länge, men har succesivt klättrat upp från runt 86 procent.

De som fick jobb efter sin examen 2016 fick det fort. Inom en månad hade 80 procent fått jobb och inom ett halvår var siffran uppe i 92 procent.

Samtidigt som yrkeshögskolan når de bästa resultaten någonsin görs en historisk storsatsning på fler utbildningar och utbildningsplatser. För bara ett par veckor sedan beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 525 nya utbildningar och 36 000 utbildningsplatser.

- Yrkeshögskolan spelar en viktig och växande roll för svenskt arbetsliv. Även om konjunkturen är fortsatt god i Sverige krävs medarbete med rätt kompetens för att företag ska kunna växa, säger Thomas Persson.

Sju av tio examinerade som hade arbete året efter examen hade fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter sin utbildning. Av de studerande som läst en YH-utbildning inom samhällsbyggnad hade tre av fyra fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson menar att de goda resultaten inte bara gynnar de studerande som får jobb och arbetslivet som hittar kompetenta medarbetare utan även dem som vill in på arbetsmarknaden.

-När yrkeshögskolan får människor att utbilda sig och ta ett steg i karriären skapas nya möjligheter för dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Min förhoppning är att yrkeshögskolans resultat ska bidra till en ökad rörlighet som gynnar ungdomar och nyanlända, säger Thomas Persson.

Rapporten: Studerandes sysselsättning 2017

Mer statistik och regionala siffror finns på våra statistiksidor

Kontaktperson: Johan Lindahl, pressansvarig, 070 – 95 33 373