Storsatsning på data/IT när yrkeshögskolan växer

Besluten innebär över 14 000 nya utbildningsplatser med start redan i år.

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan de nya utbildningar som beviljats att starta från och med hösten 2019. Av de närmare 500 nya YH-utbildningarna som beviljats är var femte inom data/IT.

Samtliga av yrkeshögskolans 16 utbildningsområden har beviljats fler platser, men mest av allt växer Data/IT. Ökningen innebär 3000 nya utbildningsplatser inom data/IT med start redan 2019 och en total ökning på närmare 8000 platser de kommande åren. Ökningen gör att Data/IT nu är det fjärde största utbildningsområdet inom yrkeshögskolan.

- Digitaliseringen har lett till att allt fler branscher är i behov av IT-kompetens. Nu har yrkeshögskolan en viktig och växande roll för att bidra till kompetensförsörjningen på det här området, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Förra året inleddes en historisk expansion av yrkeshögskolan. Till 2022 ska antalet årsplatser öka med ca 45%, från ca 30 000 till 44 000. Antalet studerande förväntas samtidigt att växa från dagens 50 000 till 70 000. 

- Vi möter varje dag ett arbetsliv som skriker efter den här typen av utbildningar. Fler platser och fler studerande gör att vi i framtiden kommer att bli ännu bättre på att tillgodose arbetslivets behov av kompetens, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Av de totalt 1 105 ansökningar om att bedriva YH-utbildning har myndigheten i denna ansökningsomgång beviljat 496. Det innebär en beviljandegrad på 45%, den högsta någonsin. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 14 171 med start redan 2019.

Läs mer om resultatet av ansökningsomgången. 

Johan Lindahl, pressansvarig, 070- 953 33 73