Pressmeddelanden

1 träff inom verksamhetsområdet Konst- och kulturutbildningar

  • Nya Konst- och kulturutbildningar nu klara

    Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat om vilka Konst- och kulturutbildningar som beviljats stöd. Sammanlagt har tio olika utbildningar med nästan 300 årsplatser beviljats.