Pressmeddelanden

11 träffar inom året 2017

 • Här är de populäraste YH-utbildningarna

  Yrkeshögskoleutbildningarna till vårdadministratör och tandsköterska är de som attraherar flest sökande. ”Det är roligt att många är intresserade av att gå utbildningar till efterfrågade yrken. En av anledningarna kan vara att nästan 100 procent av de examinerade får arbete efter examen”, säger omvärldsanalytikern Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

 • Yrkeshögskolan ska utbilda tolkar

  Enligt ett nytt åtgärdspaket från regeringen ska yrkeshögskolan utbilda kontakttolkar. Förslaget innebär att en försöksverksamhet startar i januari 2019. 

 • Platser kvar på flera YH-utbildningar inom bygg och teknik

  Yrkeshögskolan (YH) har blivit en populär utbildningsform tack vare att den leder till jobb. Till de populäraste utbildningarna finns det idag 5-8 sökande per utbildningsplats. Trots det hårda söktrycket är det platser kvar på höstens utbildningar till bland annat betongingenjör, produktionsledare och underhållstekniker.

 • Tre helt nya utbildningar och fler studerandeplatser till konst- och kulturutbildningar 2018

  Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om stöd för konst- och kulturutbildningar som startar 2018.

 • Tekniska Högskolan i Jönköping måste betala tillbaka 118 800 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Tekniska Högskolan i Jönköping AB blir återbetalningsskyldiga med 118 800 kronor i statsbidrag.

 • Enköpings kommun måste betala tillbaka 125 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Enköpings kommun blir återbetalningsskyldiga med 124 800 kronor i statsbidrag.

 • Kalmarsunds Gymnasieförbund måste betala tillbaka 132 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Kalmarsunds Gymnasieförbund blir återbetalningsskyldiga med 131 625 kronor i statsbidrag.

 • 351 nya utbildningar inom yrkeshögskolan

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka nya utbildningar som kommer kompetensförsörja landet de närmaste åren. Samtidig redovisas de bästa resultaten någonsin - 91 procent av de studerande har jobb ett år efter examen.

 • Helsingborgs kommun måste betala tillbaka 208 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att kräva tillbaka 207 900 kronor i statsbidrag från en yrkeshögskoleutbildning som bedrivs av Helsingborgs kommun.

 • Nya tolkutbildningar beviljade

  Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat vilka tolkutbildningar som beviljats statsbidrag med start under 2017. Det blir sammanlagt fyra utbildningar med 90 nya platser vid tre folkhögskolor som godkänns.

 • Nya Konst- och kulturutbildningar nu klara

  Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat om vilka Konst- och kulturutbildningar som beviljats stöd. Sammanlagt har tio olika utbildningar med nästan 300 årsplatser beviljats.