Fakturera oss

Från och med den 1 april 2019 är det obligatoriskt med elektronisk faktura (e-faktura) till offentlig sektor. Läs nedan hur du kan fakturera oss elektroniskt.

Riksdagen har fattat beslut om att anta en ny lag som innebär att

  • alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) samt att
  • alla offentliga organisationer ska kunna ta emot en e-faktura som är utformad enligt en ny europeisk standard.

Läs mer på Myndigheten för digital förvaltning, DIGG:s webbbplats

Så här kan du fakturera oss elekroniskt

Det finns flera sätt på vilka vi kan ta emot Svefakturor från er.

1. Svefaktura via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning, DIGG:s, webbplats.

Vår adress i PEPPOL: 0007: 2021006230

2. Svefaktura med transportprofil Bas

Uppgifter för att skicka Svefaktura via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021006230 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1361

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er faktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor. Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

3. Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

4. Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

5. Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ aktuellt kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Fakturareferens

Samtliga fakturor ska märkas med referenskod. Referenskoden består av tio tecken och inleds med ZZ1361 därefter fyra (4) bokstäver som ni begär från beställaren. Exempel: ZZ1361ANAN (Anna Andersson)

Kontaktpersoner

Mottagare av information och frågor om e-fakturor:
Isabell Winberg, Tfn 010-2090112, E-post isabell.winberg@myh.se