Jobba hos oss

Vårt uppdrag är viktigt och vi som jobbar här känner att vi gör nytta för samhället. Vi har utvecklande och engagerande arbetsuppgifter. Att kombinera arbete och fritid för att få en bra helhet i livet är självklart. Det är viktigt för oss att vara en inkluderande och tillgänglig arbetsplats, fri från diskriminering där alla respekteras och trivs. Välkommen att söka jobb hos oss!

Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar med frågor som rör yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning samt tolkutbildning och SeQF. Vår vision är att arbetsliv och individer har den kompetens de behöver för att kunna växa och utvecklas. Högt förtroende, samarbete, dialog och utveckling är ledstjärnor i vårt arbete.

Myndigheten har ett uppdrag att analysera arbetsmarknadens behov av kompetens, besluta vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och bevilja statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat samt arbetar med validering kopplat till utbildningarna. Utöver detta administrerar myndigheten tolkutbildningar inom folkbildningen och den nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar.

Myndigheten är också nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

Huvudkontoret finns i Västerås och ytterligare ett kontor finns i Hässleholm. Myndigheten har omkring 100 medarbetare.