Förmåner och villkor

Individuell lön

Som medarbetare får du en individuell lön som baseras på ditt arbetsresultat, dina arbetsuppgifters svårighetsgrad, ditt ansvar och marknadsfaktorer.

Flexibla arbetstider

Du erbjuds flexibla arbetstider och där arbetstiden kan anpassas utifrån verksamhetens krav och dina individuella behov.

Semester

Vi erbjuder längre semester än många andra arbetsgivare 29, 31 eller 35 dagar beroende på din ålder.

Kompetensutveckling

Vid det årliga medarbetarsamtalet diskuteras hur medarbetarens kompetens ska tillvaratas och utvecklas för att stödja verksamhetens utveckling. Planen tas fram i dialog mellan chef och medarbetare.

Kompetensutveckling sker också genom lärande i arbete, deltagande i olika utvecklingsprojekt, seminarier, omvärldsbevakande aktiviteter.

Introduktionsprogram

Alla nyanställda erbjuds ett introduktionsprogram som sker både individuellt och i grupp.

Restidskompensation

När du reser utanför ordinarie arbetstid kompenseras du i form av ledighet eller ekonomisk kompensation.

Friskvård

Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan vilket innebär att varje medarbetare har möjlighet till en timmes fysisk aktivitet per vecka på arbetstid och alla får 2 500 kr i friskvårdsbidrag varje år.

Förälder

Vid föräldraledighet erbjuder vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut. Om din månadslön är högre än 37 000 kronor får du dessutom 90 procent på den del av lönen som ligger över 37 000 kronor.

Du ges även möjlighet att arbeta deltid fram till dess barnet fyllt 12 år.

Ersättning för läkarvård och läkemedel

Du har möjlighet att få ersättning när du går till läkare och för läkemedel.