Karin Åkerman, analytiker

Kompetensförsörjning och utbildning har gått som en röd tråd genom Karin Åkermans yrkesliv. Kärleken förde henne till Västerås där hon 2014 fick jobb på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vad gjorde du innan du jobbade på myndigheten?
- Efter att ha pluggat System science and management i London flyttade jag till Stockholm och började jobba på Institutet för företagsledning. Där jobbade jag med uppdragsutbildning till stora svenska koncerner. Därifrån tog jag sedan steget över till att jobba inom det offentliga när jag började jobba med kompetensförsörjningsfrågor på Länsstyrelsen.

Hur hittade du till myndigheten?
- När jag hörde talas om att myndigheten skulle starta blev jag nyfiken direkt. Mitt jobb på Länsstyrelsen handlade mycket om att skapa en länk mellan arbetslivet och utbildningsväsendet och det är ju precis vad yrkeshögskolan är. Dessutom kändes det spännande att få vara med i något som fortfarande är under uppbyggnad.  

Vad jobbar du med just nu?
- Nu handlar det mycket om att få till ett bra utbud av teknikutbildningar inom yrkeshögskolan. Kompetensförsörjningsfrågorna är viktiga för branschen och utmaningarna stora. Det är viktiga och roliga frågor att jobba med där jag känner att jag verkligen får bidra till samhällsnyttan.

 Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
- Det är väldigt varierat. Jag jobbar med omvärldsbevakning, kontakter med branscher, gör verksamhetsbesök och deltar på konferenser. Vi träffar massor av aktörer och arbetar för att fånga upp intressanta fakta och trender. Sen är det en del interna möten så klart. Som analytiker jobbar vi tillsammans med och ger stöd till de handläggare som läser ansökningarna om att få bedriva YH-utbildning.

Vad ska man vara bra på?
- Man ska vara intresserad av att problematisera och djupdyka i olika frågor, vara bra på att se de bakomliggande orsakerna till samhällsutvecklingen och se hur de stora trenderna påverkar kompetensförsörjningsbehovet inom olika branscher.

Vad är roligast på jobbet?
- Kombinationen av att det är ganska många olika arbetsuppgifter. Jag gillar mixen. Det blir aldrig enformigt. Jag har oftast stor frihet att planera min tid och styra min vardag.