Rafal Tomaszewski, enhetschef

Från början var det bara tänkt att han skulle jobba på myndigheten i fyra månader. Tio år senare är Rafal enhetschef med ansvar för myndighetens tillsynsarbete och studiedokumentation.

Vad gjorde du innan du började på myndigheten?
- Jag hade hoppat av en doktorandtjänst och jobbade med olika utredningsuppdrag för några kommuner i Skåne när det blev en intressant tjänst ledig på myndigheten. Jag var lite osäker på vad jobbet egentligen gick ut på, men det var bara en tidsbegränsad anställning om fyra månader så jag sökte ändå.

Vad var dina första arbetsuppgifter på myndigheten? 
- Jag fick läsa tillsynsbeslut för att utvärdera dom. Det var ett bra sätt att komma in i och lära sig jobbet och resonemangen bakom tillsynsarbetet. Mitt arbete resulterade i en rapport och efter bra 5-6 veckor på myndigheten var jag ute och ledde egna granskningar. När jag sen fick frågan om att stanna var det inget snack om saken. Jag ville vara kvar.

Hur har myndigheten förändrats sedan dess?
- Redan från början gillade jag att det fanns ett starkt engagemang och tydligt driv. Alla kollegor diskuterade jobb hela tiden och det fanns en stark nybyggaranda. Engagemanget finns kvar men verksamheten har blivit stabilare och tryggare.

Hur har dina arbetsuppgifter förändrats sen du kom till myndigheten?
- Jag började som utredare och för ungefär fem år sedan blev jag processledare för tillsynsverksamheten. När vi fick ny organisation blev jag enhetschef för tillsynsenheten. Idag innefattar enheten även studiedokumentation.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
- Jag sitter i väldigt många möten. Sen tar arbetet i ledningsgruppen mycket tid. En vanlig dag gör jag allt från fakturahantering till strategiskt arbete. Jag är inte längre operativ i tillsynsärenden, men stöttar och vägleder medarbetare när det behövs. 

Vad ska man vara bra på som chef på myndigheten?
- Det finns nog inte ett rätt sätt att vara. Mitt sätt är att vara tillgänglig för medarbetarna, ge dem ansvar och stödja och peppa så mycket som de behöver. Jag tycker att det fungerat bra. Vi delar ansvaret, utvärderar och förbättrar verksamheten tillsammans.

Vad är roligast på jobbet?
- Att vara på kontoret. Det skrattas en hel del. Vi har kul på jobbet nästan varje dag. Vi har ett viktigt och meningsfullt jobb och den starka gemenskapen gör att man orkar med det.