Organisation

Organisationsschema Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan är en enrådighetsmyndighet som leds av generaldirektören som är myndighetschef.

Myndigheten är indelad i nio enheter, var och en ledd av en enhetschef. Det finns också en internrevisor. Inom myndigheten finns fyra råd:

  • Insynsrådet, som följer verksamheten och ger råd till generaldirektören.
  • Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd, som bistår med information inom yrkeshögskoleområdet.
  • Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar, som lämnar förslag på vilka högskoleförberedande konstnärliga utbildningar som ska beviljas stöd. Rådet bistår myndigheten med utformning av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av de utbildningar som får stöd.
  • Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer, som bistår myndigheten med underlag inför beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar i den nationella referensramen för kvalifikationer, SeQF.

Myndigheten har kontor i Västerås och Hässleholm.