Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd

Arbetsmarknadsrådets uppgift är stödja myndigheten genom att bidra med information inom yrkeshögskolans område.

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans instruktion ska det inom myndigheten finnas ett arbetsmarknadsråd som bistår myndigheten med information inom yrkeshögskolans område. Rådet består av myndighetens generaldirektör, som är ordförande, och högst åtta ledamöter.

Från och med den 1 november 2014 och fram till och med den 31 oktober 2017 är ledamöterna:

  • Bodil Umegård, Sveriges kommuner och landsting
  • Lars Ilmoni, Företagarna
  • Fredrik Ribbing, Arbetsförmedlingen
  • Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv
  • Jesper Lundholm, Unionen
  • Thomas Hagnefur, LO