Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd

Arbetsmarknadsrådets uppgift är stödja myndigheten genom att bidra med information inom yrkeshögskolans område.

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans instruktion ska det inom myndigheten finnas ett arbetsmarknadsråd som bistår myndigheten med information inom yrkeshögskolans område. Rådet består av myndighetens generaldirektör som är ordförande och högst åtta ledamöter.

Mandatperioden är tre år och för närvarande består rådet av:

  • Hanna Cederqvist, Svenskt Näringsliv
  • Malin Påhls Hansson, Företagarna
  • Kristina Lovén Seldén, Unionen
  • Mattias Samuelsson, LO
  • Kerstin Eriksson, Arbetsförmedlingen
  • Bodil Umegård, Sveriges kommuner och landsting¨
  • Ana Andric, Saco