Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd

Arbetsmarknadsrådets uppgift är stödja myndigheten genom att bidra med information inom yrkeshögskolans område.

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans instruktion ska det inom myndigheten finnas ett arbetsmarknadsråd som bistår myndigheten med information inom yrkeshögskolans område. Rådet består av myndighetens generaldirektör som är ordförande och högst åtta ledamöter.

Mandatperioden är tre år och för närvarande består rådet av:

  • Malin Wreder, LO
  • Anna Libietis, Företagarna
  • Hanna Cederqvist, Svenskt Näringsliv
  • Ana Andric, SACO
  • Sofia Hylander, TCO 
  • Kerstin Eriksson, Arbetsförmedlingen
  • Katarina Storm Åsell, Sveriges Kommuner och Regioner