Enheter

Myndigheten för yrkeshögskolan är organiserad i åtta enheter. Information om de olika enheternas arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer inom kort.

Enheten för analys och ansökan

Chef: Peter Gustavsson Lidman

Enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor

Chef: Inger Nordahl

Enheten för tillsyn och studiedokumentation

Chef: Rafal Tomaszewski

Enheten för verksamhetsövergripande frågor

Chef: Christer Bergqvist

Enheten för planering och uppföljning

Chef: Eva-Lena Kopparvik

Enheten för rättsfrågor

Chef: Carina Larsson

Enheten för kommunikation

Chef: Jenny Sörby

Enheten för IT-stöd

IT-ansvarig: Per-Johan Alfredsson