Enheter

Myndigheten för yrkeshögskolan är organiserad i åtta enheter. Här kan du se vilka som är deras huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Enheten för analys och ansökan

Chef: Peter Gustavsson Lidman

 • Analyserar arbetsmarknadens behov av yrkeshögskoleutbildningar.
 • Fattar beslut om vilka utbildningar som ska få ingå i yrkeshögskolan.
 • Fattar beslut om statsbidrag och statligt stöd till övriga utbildningar som myndigheten ansvarar för (tolkutbildningar, konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar).
 • Hanterar frågor och handläggning av Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

Enheten för utbildningsfrågor

Chef: Maria Lindgren

 • Hanterar frågor och administration av pågående utbildningar.
 • Ansvarar för frågor om validering.

Enheten för tillsyn

Chef: Rafal Tomaszewski

 • Gör tillsyn på de utbildningar som myndigheten ansvarar för.
 • Ansvarar för ekonomisk granskning av utbildningarna.

Enheten för kvalitetsgranskning och studiedokumentation

Chef: Inger Nordahl

 • Ansvarar för kvalitetsgranskning och kvalitetsarbete kopplat till utbildningarna.
 • Hanterar uppgifter om de studerande och deras studieresultat, betyg, examina, utbildningsbevis och Europass-tillägg.

Enheten för planering och uppföljning

Chef: Eva-Lena Kopparvik

 • Ansvarar för myndighetens verksamhetsstyrning.
 • Framställer statistik och ansvarar för uppföljning och utvärdering av utbildningsformerna.
 • Ansvarar för myndighetens ekonomiska hantering och utbetalning av statsbidrag.

IT-enheten

IT-ansvarig: Per-Johan Alfredsson

 • Arbetar med support, drift, förvaltning och utveckling inom IT.

Kommunikationsenheten

Chef: Jenny Sörby

 • Ansvarar för kommunikationsarbetet kring myndighetens verksamhet och utbildningsformer.
 • Ansvarar för att samordna stöd och riktade insatser till utbildningsanordnare (Funktionen Anordnarstöd). 

Rättsenheten

Chef: Carina Larsson

 • Arbetar med intern juridisk rådgivning och kvalitetssäkring till myndighetens avdelningar.
 • Chefsjuristen fungerar främst som stöd för generaldirektören och verksamhetscheferna och har det yttersta ansvaret för samordningen av myndighetens juridiska bedömningar.
 • Till rättsenheten är även registratur och arkivering knutet.