GD har ordet

Här skriver Thomas Persson om frågor som berör myndighetens verksamhetsområden i olika avseenden.

2018-02-16
YH ska bidra till att möta samhällets behov av kontakttolkar!
Om myndighetens uppdrag att införa en försöksverksamhet med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan som ska kunna starta i januari 2019.

2018-01-26
Expansion!
Om myndighetens beslut om nya platser i yrkeshögskolan.

2017-12-01
Beviljade platser och utbetalda årsplatser inom yrkeshögskolan
Om de förutsättningar myndigheten har att förhålla sig till när vi beräknar antalet platser i yrkeshögskolan.

2017-10-13
Tidigareläggning av ansökningsprocessen om att bedriva YH
Om vår ambition att tidigarelägga ansökningsprocessen 2019 och preliminär tidsplan för hur detta ska genomföras.

2017-09-12
Största satsningen någonsin kräver gemensam ansträngning
Om hur vi behöver alla aktörers hjälp att positionera yrkeshögskolan för vad den verkligen är: högre yrkesutbildning som stärker svensk konkurrenskraft.

2017-06-12
Vägledning inför ansökan om att bedriva YH
Om hur myndigheten resonerar när det gäller förändringar i regelverk och vad som kommer att vara viktiga komponenter i vår bedömning av ansökningar.

2017-04-07
Min vision: Så få som möjligt ska bli besvikna
Om bakgrunden till myndighetens bedömning av ansökningsomgång yrkeshögskolan 2016.

2017-02-13
En sak är säker - ingen tombola!
Om hur ansökningsomgången för yrkeshögskolan fungerar.

2017-01-20
Vi ber om ursäkt!
Om det senarelagda beslutsdatumet för den pågående ansökningsomgången för yrkeshögskolan.

2016-11-30
Riksdagens beslut om en stärkt yrkeshögskola
Om de förändringar som nu sker inom yrkeshögskolan och vilka möjligheter och utmaningar det innebär. Och om vikten av att emellanåt komma ihåg att flytta blicken mot horisonten och tänka på vad vi strävar mot.

2016-05-09
Utveckling pågår
Om myndighetens utvecklingsarbete när det gäller processen med ansökan, hur vi ska arbeta med analyser kring behovet av kvalificerad kompetens samt hur stödet till anordnare ska se ut.

2016-02-02
Reflektioner kring årets ansökningsomgång
Om vad som utmärker bra och svaga ansökningar till yrkeshögskolan samt tack till alla medverkande.

2015-10-05
Nya sätt att identifiera kompetens
Om hur införandet av det nationella ramverket för kvalifikationer (NQF) kommer att påverka individen, arbetslivet och yrkeshögskolan. 

2015-07-03
Yrkeshögskolan är idag något helt annat
Reflektioner över hur yrkeshögskolan som utbildningsform har utvecklats och differentierats. 

2015-04-07
Rätt in, rätt ut
Om de utmanande frågorna kring förkunskapskrav, urval och antagning av studerande till yrkeshögskolan. 

2015-02-02
Besvikelse och glädje
Om besvikelsen av att endast kunna bevilja 27 procent av ansökningarna och glädjen över beviljandet av 358 utbildningar som kommer att generera kompetens. 

2015-01-20
1337 angelägna beslut
Om besluten om vilka yrkeshögskoleutbildningar som ska beviljas starta framöver. Beslut som påverkar utbildningsanordnares vardag och verklighet och på sikt Sveriges arbetsmarknad.

2014-12-22
Allas vårt uppdrag
Om den gemensamma och viktiga uppgiften att kompetensförsörja Sverige som yrkeshögskolan innebär, och hur resultaten ser ut.

2014-09-26

Fyra månader har gått – det här ska myndigheten och jag göra nu!
Vår nya generaldirektör berättar här om sina fyra första månader i tjänsten och sina planer för myndigheten.

2014-06-24
Ny på jobbet!
Möt vår nytillträdde generaldirektör och ta del av hans tankar och funderingar om sitt nya jobb, yrkeshögkolan och myndighetens övriga uppdrag.