GD har ordet

Här skriver Thomas Persson om frågor som berör myndighetens verksamhetsområden i olika avseenden.

2020-12-21
Fokus på anordnaren

2020-11-23
Lite om läget inom YH

2020-10-26
Många frågor blir det… Tack för input!

2020-09-23
GD har ordet - Budgetpropositionen och ansökningar till YH

2020-08-13
YH, KK och Tolkutbildning – höstens planering

2020-06-18
Svar på frågor om planering för hösten

2020-06-04
Rekommendation om distansundervisning upphävs

2020-06-01
Arbetslivets behov av kompetens från yrkeshögskolan

2020-05-20
Rekommendation om distansundervisning – vad händer?

2020-04-22
Extra och snabba ansökningsomgångar inom YH - troligen i maj

2020-04-08
Undantag från rekommendation om distansundervisning

2020-04-01
Omfattande satsning på YH

2020-03-30
Förändringar i ansökningsomgång 2020 om att bedriva YH-utbildning

2020-03-16
Till anordnare inom samtliga utbildningsformer som faller under MYH:s ansvar med anledning av coronaviruset (covid-19)

2020-02-17
Mer om examensgraden inom yrkeshögskolan

2020-02-05
Examensgraden inom YH – åtgärder krävs!

2019-10-28
Min bild av läget i yrkeshögskolan och expansionen

2019-07-08
Sitta i ledningsgrupp – en lysande idé

2019-05-08
Om behovet av god administration

2019-04-08
Inför ansökningsomgång YH 2019

2019-03-12
Ändrade bidrag skapar bättre förutsättningar att bedriva YH-utbildning

2019-02-13
Besluten om yrkeshögskolan

2019-01-23
Inför ansökningsresultaten

2018-12-13

Senaste nytt om budgeten

2018-11-15
Yrkeshögskolan och budgeten för 2019

2018-08-31
Hur få många studerande i yrkeshögskolan? – Jo, vi hjälps åt!

2018-06-18
Arbetet med En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap  

2018-05-02
Ökad transparens i ansökningsomgången för yrkeshögskolan  

2018-03-15
All time high - på flera sätt

2018-02-16
YH ska bidra till att möta samhällets behov av kontakttolkar

2018-01-26
Expansion!

2017-12-01
Beviljade platser och utbetalda årsplatser inom yrkeshögskolan

2017-10-13
Tidigareläggning av ansökningsprocessen om att bedriva YH

2017-09-12
Största satsningen någonsin kräver gemensam ansträngning

2017-06-12
Vägledning inför ansökan om att bedriva YH

2017-04-07
Min vision: Så få som möjligt ska bli besvikna

2017-02-13
En sak är säker - ingen tombola!

2017-01-20
Vi ber om ursäkt!

2016-11-30
Riksdagens beslut om en stärkt yrkeshögskola 

2016-05-09
Utveckling pågår 

2016-02-02
Reflektioner kring årets ansökningsomgång

2015-10-05
Nya sätt att identifiera kompetens

2015-07-03
Yrkeshögskolan är idag något helt annat

2015-04-07
Rätt in, rätt ut

2015-02-02
Besvikelse och glädje

2015-01-20
1337 angelägna beslut

2014-12-22
Allas vårt uppdrag

2014-09-26

Fyra månader har gått – det här ska myndigheten och jag göra nu!

2014-06-24
Ny på jobbet!