1 337 angelägna beslut

Denna vecka tar Myndigheten för yrkeshögskolan 1 337 angelägna beslut. Beslut som påverkar er utbildningsanordnares vardag och verklighet och på sikt Sveriges arbetsmarknad.

Jag vill i samband med besluten passa på att tacka för ert engagemang och arbetsinsats! Det säger sig självt att utan utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning har vi ingen yrkeshögskola. Ert arbete är en förutsättning.
 
Yrkeshögskolan ska utbilda spetskompetens för en föränderlig arbetsmarknad.

I årets ansökningsomgång, då konkurrensen varit hårdare än någonsin, kommer många av de beviljade ansökningarna vara utbildningar som bedrivits tidigare och som nu får fortsatt förtroende.  I dessa utbildningar är det viktigt att utbildningsanordnarna fortsätter att hålla en tät dialog med det engagerade arbetslivet. En yrkeshögskoleutbildning kan aldrig vara statisk, för det är inte arbetslivet, och måste löpande utvecklas utifrån nya krav på kompetenser. På så sätt har de studerande med sig kompetens som ligger i framkant när de examineras.

Men det är också viktigt med en förändring av utbudet inom yrkeshögskolan. Nya utbildningar, anordnare och yrkesroller måste till för att möta arbetslivets föränderliga kompetensbehov. Ett utbildningsutbud behöver återkommande förändras för att svara mot arbetsmarknadens efterfrågan. 

Bland de nya utbildningarna finns också innovativa yrkesroller som riktar sig till ett behov som ännu kan vara svårt att kvantifiera, ja eftersom arbetsmarkanden ännu inte är på plats, men väl på gång. Dessa ansökningar utgör ingen stor andel av årets ansökningsomgång, men det finns inom vissa områden. Trots sin litenhet är de också viktiga. En innovativ utbildning idag kan vara en etablerad yrkesroll imorgon. Kanske är det yrkeshögskolan som ska vara dess utbildningsform. Exempel på ett område där utvecklingen sker snabbt är Data/It där många befintliga utbildningar återkommande revideras och några nya inriktningar tillkommer. 

En av yrkeshögskolans framgångsfaktorer är just mixen i utbudet av utbildningar och yrkesroller; etablerade, nya och innovativa!

Vi fick rekord på antalet ansökningar om att bedriva YH-utbildningar, 13 procent mer är förra gången. Dessutom var det rekord i antalet ansökningar med mycket hög kvalitet. Det här är något som vi är mycket glada för på myndigheten, vilka möjligheter denna utbildningsform har att leverera kvalificerad kompetens till arbetslivet!
 
Med detta sagt känns det onekligen beklagligt att berätta att vi inte kan godkänna alla de ansökningar med tillräckligt hög kvalitet. Många bra utbildningar har tyvärr fått avslag, och våra beslut kommer att generera besvikelse för många av er. 

Anledningen till att ansökningsomgången har varit tuffare den här gången beror på att vi har mindre medel att fördela, i just kombination med många ansökningar med hög kvalitet. 
 
Jag önskar att ni som får avslag denna vecka kan ta med er till nästa ansökningsomgång att vårt uppdrag är att ha ett helhetsperspektiv och ta fram ett utbildningsutbud som bäst svarar mot det arbetslivet efterfrågar. Utbudet förändras och ska förändras varje år. En utbildning som inte blir godkänd nu kan mycket väl bli det vid nästa tillfälle. Och vice versa.

Imorgon kan ni hitta information och statistik om ansökningsomgången här på myh.se. Har ni frågor om hur bedömningen gått till är ni varmt välkomna att höra av er.  

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan