Besvikelse och glädje

Det har gått ett par veckor efter att myndigheten tog beslut om vilka YH-utbildningar som kommer att ingå i YH-utbudet för 2015 och 2016. 27 procent av ansökningarna kunde beviljas. Den krassa siffran innebär att myndigheten har levererat en stor mängd besvikelse till er utbildningsanordnare. Det finns roligare arbetsuppgifter.

Dessa dagar har ägnats åt att försöka göra våra beslut förstådda. Känslan av besvikelse kanske kan dämpas något om man förstår varför ansökan inte gick igenom? Jag vill påminna er som känner att ni inte förstår avslagsskälen att möjligheten alltid finns att ta kontakt med utbildningsavdelningen för dialog. Myndigheten och svensk arbetsmarknad har inte råd att förlora kompetenta utbildningsanordnare, för att de kanske känner oförståelse och frustration över våra beslut. 

En av arbetslivet efterfrågad och angelägen utbildning som får avslag, kan kännas obegriplig för den enskilde utbildningsanordnaren, men myndigheten måste ha ett helhetsperspektiv och se till alla branschers behov. En dialog kring dessa frågor är viktigt, för både er och oss. 

Jag tror det är bra att påminna om de övergripande förutsättningarna för årets ansökningsomgång: Myndigheten har aldrig fått
1) så många ansökningar. 13 procent ökning från förra året, alltså fler ansökningar att konkurrera med.
2) så många bra ansökningar, alltså bättre ansökningar att konkurrera med.Samt de facto 
3) förändrande budgetförutsättningar, där anslaget är ungefär lika stort i år som i fjol, men vi kan inte besluta om lika många platser då den preliminära budgeten de närmaste åren minskar. I regeringens budgetproposition aviserades en ökning med 120 miljoner kronor för 2015 och därefter en ökning med 240 miljoner. Denna antogs dock inte av riksdagen, alltså färre platser att konkurrera om.

Som ni så väl vet så är yrkeshögskolans uppdrag att utbilda spetskompetens till en föränderlig arbetsmarknad. Därför förändras yrkeshögskolans utbildningsutbud återkommande för att svara mot arbetslivets efterfrågan. Det innebär att en utbildning som inte blev godkänd förra veckan, mycket väl kan bli det vid nästa tillfälle. Och vice versa. 
Jag vill med emfas säga att jag hoppas att ni fortsätter ansöka om att bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan, väl medveten om att en del av er kanske uppfattar min uppmaning som opassande i denna, för många, besvikelsens tid.

Nu blev det mycket fokus på det negativa, det blir lite underligt när vi egentligen har något mycket positivt att berätta: Vi har kunnat bevilja 358 riktigt bra utbildningar! Dessa kommer generera kompetens! Det är mycket bra! 

Jag vill avsluta med att säga att jag har stor förståelse för den besvikelse som man kan känna. Samtidigt vill jag berätta att den direkta återkoppling som jag och flera av mina medarbetare har fått från flera er, arbetslivet och branscher i telefonsamtal och e-post har övervägande varit positiva, alltså även från de som fått negativa besked. Myndigheten har inför denna ansökningsomgång arbetat med att vara mer tydlig i sin kommunikation om ansökningsarbetet och beviljandet. Det verkar ha vunnit gehör. Vi ämnar fortsätta i samma stil.

PS.Har ni tankar och åsikter om mina ord uppskattar jag gärna att ni hör av er: thomas.persson@myh.se eller på twitter @gdMYH.

Thomas Persson
Generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan