Expansion!

Idag redovisar myndigheten sina beslut om nya platser i yrkeshögskolan.

På den lokala nivån i YH-systemet kommer många att bli glada, samtidigt som många blir besvikna. Som vanligt. Konkurrensen om att få statsbidrag är fortsatt hög. Vår uppgift är att, utifrån regelverket med stort fokus på arbetslivets behov och engagemang, försöka hitta de utbildningar som har högst potential. Ett svårt, men viktigt och nödvändigt arbete. Tack för många bra ansökningar!

Ett nytt moment, som kan skapa både glädje och besvikelse, är att vi tar ställning till antalet ansökta omgångar. Här är det sammanlagda resultatet i YH en ökad differentiering (1-5 starter) och en utveckling mot i snitt fler starter för varje utbildning. Många kommer samtidigt inte att kunna få så många platser som framgick av ansökan. Det kommer att ta några år innan vi är i fas med inriktningen att snittet per utbildning är tre starter.

På mer övergripande nivå är det mest glädjeämnen. Antalet platser ökar rejält. Vi har nu påbörjat den 45%-iga expansion som regering och riksdag har beslutat om för de kommande fem åren. Vi slutför samtidigt den 20%-expansion som beslutades för två år sedan. Vi ska nu gå från ca 30.000 till ca 44.000 årsplatser. En expansion som heter duga!

Antalet beslutade platser ökar i alla län, både i absoluta tal och i platser i förhållande till folkmängd. Jönköpings län toppar listan i år. Gotland får, efter några års låga siffror, en rejäl utökning. De senaste årens ökning av storstadslänens andel av det totala antalet platser bryts. YH finns fortsatt i hela landet, i alla län och i hälften av alla kommuner.

Antalet platser i distansform ökar även detta år. Denna gång blir det +4000 nya platser. 21% av utbudet är nu i alternativa distributionsformer, men det finns fortfarande utrymme för mer! Jag ser gärna fler ansökningar om "satellitutbildningar" där det finns studiegrupper på flera orter, så vi kan kompetensförsörja arbetslivet på ännu fler ställen. Arbetslivet och studerande behöver också utbildningar som, åtminstone till viss del, går att följa parallellt med yrkesverksamhet.

Till er som fått positiva besked idag: Lycka till med genomförandet! Till er som fått avslag: Slicka såren, om det behövs. Analysera beslut och informationen ni skaffar från myndigheten. Och återkom med en ännu bättre ansökan!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

E-post: thomas.persson@myh.se
Twitter: @gdMY