Fyra månader har gått – det här ska myndigheten och jag göra nu!

Vår nya generaldirektör berättar här om sina fyra första månader i tjänsten och sina planer för myndigheten.

Först måste jag få säga tack! Nu har årets ansökningar gått i mål! Jag hoppas att ni omkring 250 utbildningsanordnare nu har möjlighet att andas ut lite efter att under flera veckor jobbat hårt och intensivt med att få ihop ansökningarna om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Ett svårt arbete som vi på myndigheten uppskattar att ni gör. Utan ansökningar - inga utbildningar och således ingen kompetensförsörjning till arbetslivet. Utbildningsanordnarnas engagemang är en av förutsättningarna för en ökad matchning i landet. Jag är mycket glad, och lite stolt, över att det blev rekord i antalet ansökningar även detta år. Tack!

Nu är det myndighetens tur att ta över stafettpinnen. Hösten är vår tyngsta, men också roligaste arbetsperiod. 25 medarbetare från utbildningsavdelningen kommer från och med nu fram till januari gå igenom de 1 339 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildningar, och de 128 ansökningar om att bedriva konst- och kulturutbildningar, för att se vilka som bedöms som mest lämpade. I januari tar vi beslut om vilka utbildningar det blir.

Men hösten kommer inte enbart ägnas åt ansökningarna, utan även åt förändring. Jag har nu varit generaldirektör för myndigheten i fyra månader och under den tiden har jag lagt ner mycket tid på att träffa er – det har blivit många samtal och möten med myndighetens alla olika uppdragsgivare: utbildningsanordnare, branscher, arbetstagar-, arbetsgivar- och anordnarorganisationer samt andra intressenter. Jag har även lyssnat inåt; samtalat med medarbetare, chefer, avdelningar för att höra hur alla uppfattar vårt uppdrag.

Jag noterar att bilden av myndigheten och yrkeshögskolan är relativt samstämmig, vilket är bra. De framtida utmaningarna och förbättringsområdena påminner i hög grad om varandra, oavsett om man jobbar på myndigheten, representerar en bransch eller är en utbildningsanordnare.

Konsekvenserna av alla dessa samtal och möten är alltså att jag nu påbörjat ett förändringsarbete. Det långsiktiga syftet är solklart – Myndigheten för yrkeshögskolan säkerställer att kvalificerad kompetens levereras till ett väntande och anställande arbetsliv. Hittills ligger matchingsgraden på 62 procent, alltså att 62 procent av de examinerade som har ett arbete har ett jobb inom det de har utbildat sig till. Det är bra, men det är långtifrån tillfredsställande. Vi, alla, måste bidra till att matchningen blir bättre.

Vad har då framkommit i alla mina samtal, och vad kommer vi ägna förändringsarbetet åt? Jo: Bland annat tycker både medarbetare och externa parter att det råder vissa otydligheter i myndighetens organisation och att vi måste bli en mer sammanhållen myndighet. Analyser och bedömningsunderlag behöver bli distinktare, kännedom hos arbetslivet om yrkeshögskolan är för låg, myndigheten är inte tillräckligt drivande som just myndighet samt att ansökningsförfarandet behöver bli effektivare, för att nämna några av de synpunkter som förts fram.

Nu närmast kommer jag att inleda arbetet med att:

  • Öka legitimiteten för och kunskapen om yrkeshögskolan som system.  Där har vi ett ömsesidigt arbete att göra.
  • Se över verksamhetsprocesserna. Vi måste jobba åt samma håll, med samma övergripande mål.
  • Utveckla kommunikationen - både på den strategiska nivån och i operativ form för att skapa bättre dialog och förståelse mellan myndigheten och er andra aktörer i systemet

Vi kommer också att inleda ett utvecklingsarbete internt inom myndigheten.  Till detta ska de i valrörelsen aviserade förslagen om volymökning och regelförändringar läggas. Här väntar både vi och ni med spänning på vad regering och riksdag kommer fram till.

Mitt i allt detta får jag samtidigt konstatera att det finns ett starkt stöd för yrkeshögskolan som verktyg för kompetensförsörjning och rörlighet. Ja, att det är arbetslivet som vet vilket kompetensbehov som efterfrågas, och att ni utifrån det tillsammans med utbildningsanordnare skapar utbildningar som vi som myndigheten kan godkänna och följa upp.

Har ni tankar om det jag har tagit upp ser jag framemot att få ta del av dem. Hör gärna av er till mig thomas.persson@myh.se.

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan