Förändringar i ansökningsomgång 2020 om att bedriva YH-utbildning

På YH-forum i förra veckan försökte jag redogöra för myndighetens ställningstaganden när det gäller ansökningsomgång YH 2020. I den uppkomna situationen har vi identifierat tre mål, som påverkar ansökningsomgången.

Vi vill att arbetslivet och dess representanter ska kunna fokusera på sina respektive kärnuppdrag. Vi vill att anordnare ska fokusera på att genomföra pågående utbildningar och försöka se till att det så långt det är möjligt att de studerande kan avsluta sina studier enligt plan och beslut. Vi på myndigheten behöver också skapa tid och resurser för att hantera tillfälliga insatser till följd av corona-krisen. Slutsatsen är att vi i nuläget behöver underlätta för arbetslivet, anordnare och oss själva.

Vi kommer därför att förlänga ansökningsperioden till 14 september. När det gäller ansökan om YH utan statsbidrag så stänger ansökan 20 maj. Vi kommer också att förenkla själva ansökan. Vid sidan av att vi i år använder den nya ansökningswebben blir det förenklingar när det gäller de ekonomiska underlag som ska lämnas in och när det gäller avsiktsförklaringarna. Myndigheten fattar som vanligt beslut om ansökningarna i januari. 

Just nu pågår arbete med att förenkla i ansökningswebben, vilket innebär att ansökansperioden kommer att öppna den 15 april – en vecka senare än vad som tidigare varit planerat.

Planen är att i ett GD har ordet i slutet av maj/början av juni försöka säga något om myndighetens prioriteringar i ansökningsomgången. Mycket talar för att osäkerheten om arbetslivets behov blir större än de senaste åren.

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan