Svar på frågor om planering för hösten

Vi har fått frågor om texten i GD har ordet om planeringen inför hösten, med hänsyn till borttagen rekommendation från Folkhälsomyndigheten samtidigt som deras Allmänna råd ligger kvar.

Här är vårt svar, som vi hoppas kan ge efterfrågad information. Ambitionen med texten var att klargöra:

  • att det är anordnaren som gör riskbedömningar och beslutar om hur genomförandet ska vara – eftersom förutsättningarna för att bedriva YH-utbildning är olika i många avseenden
  • att riktningen i arbetet nu ska vara att verkligheten och utbildnings-/kursplaner stämmer överens (under våren var riktningen att så långt möjligt säkra att de studerande kunde slutföra sin utbildning eller termin).

Konkret innebär det att anordnaren, efter en riskbedömning, kan besluta sig för att bedriva en bunden utbildning – helt eller till del - i distansform även efter 1 oktober. Målet bör dock vara att, när smittspridningen så tillåter, säkerställa ett genomförande som stämmer med gällande planer. Det är också nödvändigt att anordnaren dokumenterar anpassningarna och skälen till dem.

Det finns, som också nämndes tidigare, möjlighet att ändra planer (en hel utbildning kan bli distans i stället för bunden, delar av en utbildning kan ändras så att kursplaner reglerar att del/delar blir distans) genom formella beslut.

Thomas Persson