All time high – på flera sätt

Det har nu gått en tid sedan myndighetens beslut om vilka utbildningar som får starta och vilka anordnare som kommer bedriva dessa de kommande åren. 525 nya utbildningar. 36 000 platser, varav ca 14 000 startar 2018, ca 15 000 2019 samt ytterligare 7 000 platser 2020 och 2021. Samtidigt fick fler utbildningar tre starter eller fler, i snitt 2,4 starter per utbildning.

Det är verkligen en storsatsning som nu görs på yrkeshögskolan, med rekordmånga nya platser. Vi ska gå från 28 400 årsplatser 2017 till 44 000 2022.

Som jag nämnde vid presskonferensen så blev utfallet inte riktigt som vi tänkt oss. Det blev något fler nya utbildningar och något färre utbildningar med tre eller fler starter. Jag har fått flera frågor om varför utfallet det blev som det blev. Här är förklaringen. 

Under 2017 fortsatte nyttjandet av de beslutande platserna att minska med tre procentenheter vilket var lägre nyttjande än myndighetens tidigare beräkning. Inställda starter och fler outnyttjade platser på pågående utbildningar påverkar inte bara 2017 utan även utbetalningarna framåt i tiden så länge dessa utbildningar pågår eller skulle ha pågått. Det gav utrymme för fler nya beslut i denna ansökningsomgång.  Den minskade nyttjandegraden tillsammans med ökad anslagstilldelning gjorde att vi fick ändra vår riktning om möjligt beviljande av platser. Vi behövde öka antalet beslut men hade inte möjligheten att bevilja alla dessa utbildningar längre beslut, det skulle generera utbetalningar över våra budgetramar längre fram i tiden.

Och nu över till något annat. Även det är all time high!

I dagarna har MYH publicerat årets uppföljning av de examinerade 2016. 93 procent av de examinerade hade jobb inom ett år. 93 procent!!! Andelen av dessa som har ett jobb som överensstämmer med utbildningen är, beroende på hur vi mäter, 68-91 procent.

Men övergången går fortare än så. Närmare 80 procent har jobb inom en månad. Det innebär alltså att 4 av 5 har jobb när de slutar sin utbildning.

Vi kan i den årliga sysselsättningsstudien också se att 12 procent av de som påbörjar en yrkeshögskoleutbildning är arbetssökande, och att 4 procent av dem som examineras är arbetssökande efteråt. Det är samma andelar som förra året. Även om syftet med yrkeshögskolan inte direkt är att påverka arbetslöshet/sysselsättning så finns ändå en positiv effekt när det gäller sysselsättningen.

Vi kan också se att 87 procent av de examinerade byter arbetsgivare efter utbildningen. Till det ska läggas att en del av de 13 procent som inte gör det, byter arbetsuppgifter inom samma arbetsgivare. Yrkeshögskolan bidrar till rörelsen på arbetsmarknaden, och vi hoppas att några forskare intresserar sig för att ta reda på mer om vad som händer i denna process.

Under våren kommer vi också att redovisa resultaten från en helt ny uppföljning. Den avser att ta reda på arbetslivets bild av yrkeshögskolan och den kompetens som de examinerade har. Ser fram emot resultaten av den studien. Mycket spännande!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

E-post: thomas.persson@myh.se
Twitter: @gdMY