Omfattande satsning på YH

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har aviserat en omfattande, tillfällig satsning på yrkeshögskolan – en del av en satsning på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken till följd av coronaviruset. Vad vi förstår så hanteras detta inom ramen för vårändringsbudgeten 2020. Regeringens formella förslag väntas i första halvan av april. Det är inte helt klart när riksdagen fattar sina beslut. Myndigheten får efter besluten ett justerat regleringsbrev med nya uppdrag och ekonomiska ramar.

Det nu presenterade förslaget handlar för yrkeshögskolan om:

1. Ökad volym på kurser/kurspaket (det vi också kallar korta YH) inom yrkeshögskolan. Detta kommer att innebära att vi kan bevilja cirka 60 procent av de ansökningar som redan är under handläggning (med beslut inom ett par veckor). Vi planerar också att öppna för nya ansökningar om att bedriva korta YH, så fort vi hunnit ta ställning till hur det ska gå till.

2. Ökning av omgångar/platser på befintliga YH-utbildningar med start under innevarande år. Även här kommer någon form av ansökansmöjlighet, så fort vi hunnit ta ställning till hur det ska gå till.

3. Ett försök med att redan yrkesverksamma ska kunna validera stora delar av en YH-utbildning plus möjlighet att komplettera till en hel YH-examen (vi kallar detta YH-flex). Även här återkommer vi med någon form av ansökansmöjlighet så fort vi fått det formella uppdraget och hunnit ta ställning till hur det ska gå till.

Myndigheten får också medel för att ge stöd till distansutbildning inom yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildning. Där är vår plan att vi ska lysa ut medel för uppdrag som samordnare. Tanken är helt enkelt att anordnare med stor kompetens att bedriva distansutbildning ska få medel för att kunna stödja andra anordnare. Tanken är också att genomföra en utbildningsinsats för många lärare inom yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildning.

MYH får också tillfälliga medel för myndighetens arbete med alla dessa särskilda insatser.

Jag bedömer att kan handla om cirka 700 miljoner kronor för tillfälliga satsningar 2020-2022. Men vi får följa regeringens och riksdagens beslutsprocesser. Det är ett stort förtroende som vi i yrkeshögskolan får i denna stund!

Anordnare och medarbetare, nu kavlar vi upp ärmarna. Detta löser vi tillsammans. Vi ska bidra till att mildra effekterna av coronakrisen och se till att många medborgare blir ännu bättre rustade för arbetslivets behov.

Vi kommer att diskutera med YH-förbundet och Almega utbildningsföretagen om hur vi ska kunna realisera alla tillfälliga insatser. Vi återkommer med info om hur olika ansökningsförfaranden ska gå till så fort vi bara hinner!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan