Hur få många studerande i yrkeshögskolan? – Jo, vi hjälps åt!

En återkommande diskussion när det gäller yrkeshögskolans expansion är hur antalet behöriga sökande ska bli fler. Ett är att identifiera viktiga, nya målgrupper och att intressera dem för yrkeshögskolan – och kanske främst för utbildningar inom teknik/tillverkning och samhällsbyggnad. Hur ska det gå till? Jag tror att vi är flera som måste hjälpas åt, och vi behöver komplettera och förstärka varandras insatser. Här kommer några av mina funderingar kring detta viktiga tema.

Vem eller vilka inom yrkeshögskolan ansvarar för att det finns tillräckligt antal behöriga sökande? Svaret är rimligen att många aktörer gör det tillsammans. Utbildningsanordnarna har ett huvudansvar för att den enskilda utbildningen blir attraktiv och att många vill ansöka. Arbetslivet har ett ansvar för att kommunicera yrken och yrkesroller, och att inte begränsa tänkbara målgrupper samt att berätta om läget på arbetsmarknaden. Myndigheten har ett huvudansvar för att kommunicera utbildningsformen yrkeshögskolan och dess funktion att försörja arbetslivet med kompetens, liksom att visa på det totala utbudet och generella utbildningseffekter. Myndigheten har också ansvar att analysera hur yrkeshögskolan kan bli ännu mer känd som utbildningsform, såväl bland gymnasieelever som bland arbetsgivare och redan anställda. Vi följer också upp hur kännedomen om yrkeshögskolan förändras över tid.

Inom myndigheten pågår nu ett intensivt arbete med att planera för och genomföra generella kommunikationsinsatser direkt till potentiella sökanden - men också till vägledare och andra viktiga funktioner som kan bidra till att informera om yrkeshögskolan och dess utbildningar. Förutsägbarheten om utbudet ökar nu successivt. Vi har börjat besluta om fler omgångar/starter per beslut. Vi har ändrat våra rutiner så att vi kan följa en och samma utbildning över tid i våra uppföljningssystem. Vi kommer också att diskutera frågan om tydliga och rimliga förkunskapskrav när vi träffar branscher och anordnare. Vi ökar volymen behörighetsgivande förutbildningar (BFU). Vi har också föreskrivit vilka kurser i gymnasieskolan som kommuner är skyldiga att erbjuda den som vill behörighetskomplettera. Allt i syfte att underlätta för potentiella sökande att hitta och förbereda sig för studier inom yrkeshögskolan. Vi ser över tid en positiv förändring i våra kännedomsmätningar, både i allmänheten och bland företagare. Nästa mätning sker under hösten.

Samarbetet på den lokala nivån med att ta fram en utbildning, marknadsföra den och genomföra den med hög kvalitet är själva motorn i yrkeshögskolan. När studerande, arbetsliv och utbildningsanordnare har gemensamma intressen och starka incitament uppstår en mycket spännande kraft. Nu gäller det att nyttja denna lokala energi också för att attrahera ännu fler sökande och faktiska studerande. En viktig del i detta är att säkra antalet LIA-platser. En annan att säkra att förkunskapskraven är tydliga och begripliga, men också att det finns faktiska möjligheter att behörighetskomplettera. Det handlar naturligtvis också om att arbeta aktivt med rekrytering, kanske främst att kommunicera på olika sätt och att identifiera målgrupper. Här vet vi att många utbildningsanordnare är aktiva och uppfinningsrika. Vi hoppas att många är villiga att dela med sig av goda exempel – att vi kan lära av varandra! Glöm inte att hålla informationen på yrkeshogskolan.se om din utbildning aktuell och fängslande – vi har i snitt ca 50.000 besökare där varje månad och vår främsta återkoppling från besökarna är att man vill ha bättre information om utbildningarna, vad de innehåller och framförallt vad de leder till!

Vi är redan inne i expansionen, och behöver på olika sätt bidra till att den kan genomföras på ett lyckat sätt. Utbildningsanordnare, arbetsliv och myndigheten behöver hjälpas åt för att säkra antalet behöriga sökande. Alltid, men särskilt viktigt är det nu när yrkeshögskolan ska expandera. Ta alla chanser i alla sammanhang att berätta om yrkeshögskolans framgång och smarta konstruktion – i sällskapslivet, i föreningslivet, i ditt flöde i sociala medier och i andra nätverk. Visst ska vi satsa på information och marknadsföring, men jag tror att mun-mun-metoden är minst lika viktig och ger effekt. Tack för att ni alla hjälper till!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

Den 15 november kommer vi ha en dag för de funktioner hos er anordnare inom YH som arbetar med marknadsföring, rekrytering och kommunikation. Läs mer.

Om du har goda exempel eller förslag på vad som bör göras är du hjärtligt välkommen att kontakta oss via webbredaktionen@myh.se