Inför ansökningsresultaten

Det har nu gått några veckor efter riksdagens beslut om att expansionen av yrkeshögskolan ska fortsätta enligt tidigare beslutad plan. På MYH pågår slutspurten med bedömningar av ansökningar - kan utbildningen ingå i YH och vilka ska prioriteras för att få statsbidrag. Den 29 januari kl 9.00 har vi en virtuell presskonferens där vi presenterar resultatet.

Vi kommer då att fatta beslut med bifall för ca 500 utbildningar med ca 14.000 platser, vilket är på ungefär samma höga nivå som föregående år. Med detta inleder vi år två i den femåriga expansionen.

Detta kommer att innebära en beviljandegrad på ca 40%, en hög nivå historiskt sett. Det är samtidigt viktigt att säga – för att alla som har sökt ska ha rimliga förväntningar – att en majoritet av alla ansökta utbildningar inte kommer att kunna beviljas statsbidrag.

Det ser ut som att vi kommer att kunna hålla de prioriteringar mellan utbildningsområden och den geografiska spridning som vi informerat om under våren. Vi hoppas att ni tycker att vår ambition att informera om inriktningar före ansökningsomgångens start är till stöd i ert arbete.

Vi går nu in i år två av den femåriga expansionen. Det ser ut som att vi har klarat första året (2018) när det gäller att starta omgångar och fylla platser. Nu gäller det förstås också att de studerande stannar kvar, examineras och får jobb. Det verkar som om de åtgärder som sammantaget vidtagits hos utbildningsanordnare och på myndigheten för att underlätta expansionen har haft önskad effekt. Vi bedömer att behörighetsgivande förutbildningar (BFU) har bidragit, liksom det tillfälliga startbidraget. Vi bedömer också att ökad kommunikation mot vissa målgrupper har haft betydelse. Vi tror också att andra stödåtgärder i syfte att underlätta för anordnare att genomföra utbildning med hög kvalitet har bidragit. För att nämna några områden. Vilka åtgärder som vidtagits på lokal nivå – och hur de påverkat - vet ni anordnare bättre än jag. Vi kommer naturligtvis att fortsätta med olika insatser för att underlätta expansionen av yrkeshögskolan. Här kommer ett exempel:

Jag kan redan nu informera om att vi under våren avser att höja nivån på bidraget per studerande och årsplats för utbildningar inom yrkeshögskolan. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för anordnarna att bedriva utbildning generellt. Vi kommer också att göra några andra justeringar med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar att bedriva utbildningar på främst det tekniska området. Information om belopp och detaljer kommer troligen i mars månad.

Vi hörs och ses 29 januari!

Thomas P