Min vision: Så få som möjligt ska bli besvikna

Så här års är det fullt fokus på förberedelser inför start av höstens YH-utbildningar. Men jag antar att flera av er också har analyserat varför man inte fick en eller fler ansökningar beviljade.

I förra nyhetsbrevet, som publicerades i anslutning till beslutet om ansökningsomgången, försökte jag utveckla hur myndighetens beviljande- och avslagsbeslut leder till glädje och besvikelse.

Jag försökte också resonera om hur YH-systemet kan generera färre ansökningar, så att såväl anordnare och arbetsliv som myndigheten kan undvika att lägga resurser på ”onödiga” ansökningar. Jag förstår, på några reaktioner jag fått, att detta har uppfattats som problematiskt och provokativt. Skulle seriösa anordnare skicka in ansökningar de inte tror på? Är inte mängden ansökningar en indikator på att det finns ett behov i arbetslivet?

Jag vill säga: nej, jag tror inte att seriösa anordnare skickar in okynnesansökningar. Men jag vet samtidigt att vi får in ansökningar om utbildningar som håller en låg eller mycket låg kvalitetsnivå (med svag koppling till arbetslivet, de följer ej anvisningarna, de har alltför mycket gymnasialt innehåll) och ansökningar om utbildningar som vi under en längre tid offentligt meddelat att vi inte kommer att prioritera. Dessa exempel kategoriserar jag som onödiga ansökningar. Jag avser inte ansökningar som har hög kvalitet och stark arbetslivskoppling, men som avslagits i hård konkurrens.

Vår erfarenhet är att drygt hälften av inkomna ansökningar avser utbildningar som har potential att bli bra utbildningar med god efterfrågan och arbetslivsanknytning, medan ungefär 35–40 procent av ansökningarna gäller utbildningar med stor sådan potential. Sett över lång period har vi enbart haft möjlighet att bevilja omkring 30 procent av ansökningarna. Och med de nu beslutade förändringarna om fler starter, så kommer andelen beviljade ansökningar att bli lägre – med nuvarande ekonomiska tilldelning.

Det är ett verkligt problem att seriösa aktörer och myndigheten lägger ner tid och pengar på att utveckla och bedöma ansökningar som inte kan komma ifråga. Många gånger får jag höra att anordnare räknar med att det kostar cirka 100 000 kr att skapa en ansökan. Av lätt insedda skäl blir det ett problem att en så stor andel av ansökningarna inte kan beviljas. Min förhoppning är att YH-systemet utvecklas så att så få som möjligt blir besvikna efter att ha investerat i bra utbildningskoncept.

Vad menar jag då bör göras? Ett sätt att tänka är att myndigheten blir tydligare inför ansökan om vad som kommer att prioriteras och inte. Det gör vi till viss del idag, men det skulle kunna utvecklas. Ett annat sätt är att öka volymen av YH-platser kraftigt, så att fler ansökningar kan beviljas. Ett tredje sätt är det faktum, att fler utbildningar kommer att finnas längre tid innan det är dags att förnya sin ansökan, i sig leder till färre ansökningar.

Detta är en viktig diskussion om YH-systemets framtid. Det handlar inte om enskilda anordnare, ansökningar eller utbildningar. Vi måste kunna föra en öppen och ärlig diskussion om hur vi tillsammans ska kunna utveckla utbildningsformen och vår gemensamma kvalitetskultur. Och vi vill involvera anordnare och arbetsliv i en sådan diskussion. Vad ser du för möjligheter att undvika ”onödiga” ansökningar och onödigt arbete av systemets aktörer? Mejla mig gärna!

Vi har den senaste månaden fått ny kunskap, genom en enkätundersökning bland YH-anordnare, om hur de uppfattar vårt arbete med ansökan och bedömning. Undersökningen fokuserar på funktionalitet i anvisningar och ansökningswebb, bemötande och förtroende för våra bedömningar och beslut. Helt kort kan jag konstatera att:

  • uppfattningen om funktionaliteten i ansökan får godkänt – även om processen bör bli enklare och IT-lösningen smidigare.
  • tillgänglighet och bemötande får mycket höga betyg.
  • förtroendet för bedömning och beslut får lågt betyg och behöver förbättras.

I år publicerar vi därför en PM som beskriver bakgrunden till våra bedömningar – varför utfallet av våra bedömningar blev som det blev. Det är ett första försök att öka transparensen för det vi gör och att öka legitimiteten för bedömningar och beslut.

Läs hela rapporten Ansökningsomgång yrkeshögskolan 2016 Bakgrunden till myndighetens bedömning här.

Till sist vill jag passa på att tacka alla er som tog er tid att svara på vår enkät om ansökningsomgången. Det ger oss värdefull information om hur vi ska utveckla vårt arbete. Därmed stänger vi böckerna för ansökningsomgång 2016 och blickar framåt mot nästa.

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

E-post: thomas.persson@myh.se
Twitter: @gdMYH