Ny på jobbet!

Möt vår nytillträdde generaldirektör och ta del av hans tankar och funderingar om sitt nya jobb, yrkeshögskolan och myndighetens övriga uppdrag.

Som nytillträdd generaldirektör har jag nu varit ansvarig för Myndigheten för yrkeshögskolan i fyra rejäla och energiska veckor. Många tankar och funderingar tumlar runt i huvudet och om nätterna sover jag ömsom djupt och stilla, utslagen av alla intryck, och ömsom lätt med förvirrande drömmar som blandar nya fackuttryck med fragment av möten med de människor jag träffat i min nya roll.

Jag sökte jobbet som generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan av flera skäl: Uppdraget att matcha yrkesutbildning med arbetsmarknadens behov känns i dessa dagar mycket angeläget. Vi befinner oss i en tid när var femte rekryteringsförsök i landet misslyckas för att man inte hittar tillräckligt kompetens, i Västra Götaland är det ännu värre - där misslyckas vart fjärde! Samtidigt står allt för många utanför arbetsmarknaden. Ett glapp.

Jag har jobbat med utbildning under hela mitt liv och är så väl medveten om hur utbildning kan få en människa att växa, ge henne större självkänsla och möjlighet till utveckling. Studier ger en människa förmåga att kunna fatta egna beslut, om sig själv och sin familj. Utbildning ger försörjning och frihet. Men studier handlar inte enbart om den enskilde individens chanser – samhället vinner mycket på om dess medborgare utbildar sig. Om fler genom studier går till jobb ökar både skatteintäkterna och vårt lands konkurrenskraft ute i den stora världen, med global konkurrens om investeringar och produktion. Det är viktigt. Utbildning är alltså en möjlighet för individen, arbetslivet och samhället att växa och utvecklas.

Yrkeshögskolan är en ung utbildningsform, snart fem år, och verkar mellan de dynamiska och spännande politikområdena närings-, tillväxt-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Som nytillträdd GD för myndigheten tycker jag det är vettigt att arbetslivets behov av kompetens, till viss del, ska styra utbildningsutbudet. Genom en sådan matchning av utbildningsbehov med arbetsmarknadsbehov får vi en kvalificerad, snabbfotad och välfungerande arbetsmarknad. Som alltså gör skillnad för individ, arbetsliv och samhälle!

Jag heter Thomas Persson och kommer närmast från Stockholms stad, där jag var utbildningsdirektör. Tidigare har jag haft motsvarande funktion i Jönköping och Lidköping, men jag har också arbetat inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Utbildningsmässigt är jag leg. lärare och har en fil. kand. i statsvetenskap. Är uppvuxen i Kinna i Sjuhäradsbygden, med stark familjeanknytning till textilindustrin.

Även myndighetens övriga verksamhetsområden som tolk-, konst- och kulturutbildningarna samt vårt valideringsuppdrag och arbetet med ett gemensamt ramverk för kvalifikationer inom EU, EQF, fyller angelägna samhällsbehov! Dessa uppdrag ämnar jag återkomma till under denna vinjett.

Nu vill jag önska alla yrkeshögskolans olika intressenter en glad sommar! Kanske syns vi i Almedalen? Då får vi prata mer om möjligheterna med utbildningsformen yrkeshögskolan.

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan