Till anordnare inom samtliga utbildningsformer som faller under MYH:s ansvar med anledning av coronaviruset (covid-19)

Inledningsvis vill vi på myndigheten uttrycka vår förståelse för den svåra situation som ni, era studerande och elever samt företrädare för arbetslivet befinner er i.

När det gäller frågor om viruset, sjukdom och spridning hänvisar MYH till Folkhälsomyndigheten. Information från flera myndigheter samlas på krisinformation.se.              

Vi uppmanar alla aktörer att följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

När det gäller genomförandet av utbildningar inom yrkeshögskolan, konst-och kulturutbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen har myndigheten hittills informerat på myh.se. Budskapet i informationen har varit att vi har stor förståelse för att anordnarna nu möts av stora och ovanliga utmaningar i sitt arbete med att bedriva utbildningarna, och att anordnare därför ska ha stor frihet att hantera den uppkomna situationen. Det gäller såväl undervisning som problem med att genomföra LIA/praktik enligt ordinarie planer. Vi har naturligtvis full förståelse för att utbildningar påverkas av att lärare och studerande insjuknar eller inte kan ta sig till sin studieort. Vi har utgått från att anordnare – så långt det är möjligt – försöker hantera situationen så att pågående utbildningar kan genomföras och avslutas enligt plan och beslut. Vi kommer under denna tid att ha överseende i vår granskning och tillsyn med hänsyn till situationen. Vi har också hänvisat till information från CSN om tillämpningen av regelverket när det gäller studiemedel.

Den förordning som regeringen fattade beslut om i slutet av förra veckan gäller inte för de utbildningar som MYH ansvarar för. Förordningen och motivtexten kan eventuellt utgöra inspiration för hur ni som anordnare kan hantera situationen. De rapporter som vi fått från anordnare under den senaste veckan visar att ni redan prövar och genomför sådana åtgärder.

Vad som kan komma att hända framöver får vi återkomma till utifrån händelseutvecklingen. Det innebär att det även fortsättningsvis är vår utgångspunkt att ni som anordnare så långt det är möjligt genomför pågående utbildningar.  Ett viktigt skäl för detta är att utbildningarna inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar ofta är korta och att det kommer att bli praktiskt komplicerat att kompensera med extra undervisning mm efter att utbildningen skulle ha avslutats. Det är således bättre att utbildningarna genomförs med ökad flexibilitet (i form av tex distans) och med eventuella avvikelser från det planerade upplägget och att de avslutas på utsatt tid, än att de inte bedrivs alls. Det är ännu vår bedömning att det generellt blir mindre ansträngande för anordnarna att försöka avsluta utbildningarna enligt plan och beslut, än att ordna kompletterande insatser längre fram.

Skicka frågor och synpunkter om genomförandet av utbildningar till info@myh.se, så försöker vi besvara dem på myh.se så fort vi kan.

Jag vill avslutningsvis uppmana alla anordnare att, i den mån det inte redan är gjort, att påbörja en planering för att snabbt kunna stänga ner pågående utbildningar – men också för att kunna återstarta utbildningarna så fort det skulle bli möjligt. Den handlingsberedskapen bör nu utvecklas. Ett viktigt medskick i detta är att anordnaren bör dokumentera sina beslut och åtgärder, så att det finns möjlighet att följa händelseförloppet i efterhand.

MYH följer händelseutvecklingen och återkommer med information löpande här på myh.se. I veckan kommer myndigheten att ha möten med anordnarorganisationer och andra aktörer, för att inhämta information och diskutera händelseutvecklingen.

Thomas Persson