Insynsrådet

Insynsrådet följer myndighetens verksamhet och fungerar som ett rådgivande organ till generaldirektören.

Insynsrådet utses av regeringen. Ledamöterna är:

  • Ulrika Carlsson, riksdagsledamot (c)
  • Annika Lillemets, riksdagsledamot (mp)
  • Anne-Marie Qvarfort, f d generaldirektör
  • Marita Hilliges, rektor, Högskolan Dalarna
  • Nils Erik Elfstadius, rådman, Uppsala tingsrätt
  • Magnus Larsson, VD, Expander Business Consulting AB
  • Hans Johansson, lektor, Högskolan i Skövde
  • Linnéa Fhager Karlsson, student YH

Myndighetens generaldirektör Thomas Persson är ordförande i insynsrådet.