Insynsrådet

Insynsrådet följer myndighetens verksamhet och fungerar som ett rådgivande organ till generaldirektören.

Insynsrådet utses av regeringen. Ledamöterna är:

  • Ulrika Heie, riksdagsledamot (c)
  • Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund)
  • Magnus Larsson, VD
  • Hans Johansson, fd lektor, Högskolan i Skövde
  • Maria Jakobsson, studerande YH-utbildning
  • Daniel Wanhatalo, rådman,Förvaltningsrätten i Stockholm
  • Mats Dahlberg, partistyrelseledamot (mp)
  • Anne-Marie Qvarfort, f d generaldirektör

Myndighetens generaldirektör Thomas Persson är ordförande i insynsrådet.