Insynsrådet

Insynsrådet följer myndighetens verksamhet och fungerar som ett rådgivande organ till generaldirektören.

Insynsrådet utses av regeringen. Ledamöterna är:

  • Maria Bernhardsen, utbildningspolitisk expert
  • Ulrika Heie, riksdagsledamot 
  • Elisabeth Knutsson, fd riksdagsledamot
  • Jonas Olofsson, professor
  • Paul Pettersson, rektor
  • Daniel Wanhatalo, rådman
  • Niels-Gabriel Kierkegaard, studerande

Myndighetens generaldirektör Thomas Persson är ordförande i insynsrådet.