Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar

Rådet ska lämna förslag till myndigheten på vilka högskoleförberedande konstnärliga utbildningar som ska beviljas statligt stöd. Rådet ska också bistå med utformningen av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring.

Rådet består av myndighetens generaldirektör, som är ordförande, och högst fyra andra ledamöter som ska ha kunskap om konstnärlig verksamhet. Minst två av dem ska företräda universitet och högskolor med högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina. En ledamot utses av regeringen.

Ledamöter:

  • Thomas Persson, ordförande, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan
  • Bo-Erik Gyberg, tidigare rektor för bl.a. Stockholms dramatiska högskola och Nyckelviksskolan 
  • Ulf Dalnäs, prefekt Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Göteborgs universitet
  • Susanna Slöör, gedigen erfarenhet av konst- och kulturområdet som målare, konstkritiker och utställningskommissarie, Regeringens representant
  • Pia Muchin, dekan vid Stockholms konstnärliga högskola