Rättssekretariatet

Myndighetens rättssekretariat arbetar med intern juridisk rådgivning och kvalitetssäkring till myndighetens avdelningar.

Chefsjuristen fungerar främst som stöd för generaldirektören och verksamhetscheferna och har det yttersta ansvaret för samordningen av myndighetens juridiska bedömningar.

Till rättssekretariatet är även registratur och arkivering knutet.

Chefsjurist: Anne Terdén