Pågående upphandlingar

Myndigheten för yrkeshögskolan upphandlar varor och tjänster i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU SFS 2007:1091.

Information om pågående upphandlingar publiceras här.