Redovisning av verksamheten

Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar på uppdrag av regeringen. Här kan du läsa om resultatet av vårt arbete.

Vi får våra uppdrag antingen i det årliga regleringsbrevet eller som övriga regeringsuppdrag.

Återrapporteringen till regeringen sker i huvudsak i årsredovisningen, men uppdrag återrapporteras också löpande under året.

Här hittar du våra årsredovisningar

Här hittar du våra övriga återrapporteringar