Instruktion

Instruktionen är en förordning som utfärdas av regeringen och som fastställer myndighetens övergripande ansvarsområden och hur verksamheten ska organiseras.

I instruktionen för Myndigheten för yrkeshögskolan står bland annat att vi ska: