Vår roll i yrkestävlingarna

Varje år deltar studerande från olika yrkeshögskoleutbildningar i yrkestävlingar. Som ansvarig myndighet för yrkeshögskoleutbildningarna i Sverige har vi ett naturligt engagemang i tävlingarna. Vårt främsta syfte här är att medverka till att höja statusen för dessa utbildningar.

Samverkansprojekt

Den svenska organisationen för tävlingarna heter Worldskills Sweden och är ett samarbete mellan stat, branschorganisationer, skolor och företag. Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, LO och Svenskt Näringsliv är viktiga parter i arbetet med yrkestävlingar.

Myndigheten är engagerad i WorldSkills Sweden för att bl.a. sprida kunskap om tävlingarna. Idag är vi engagerade i allt från rollen som utställare till att delta i planeringen inför de kommande tävlingarna i Sverige.

Tävlingar på tre nivåer

Yrkes-SM arrangeras i Sverige vartannat (jämna) år av WorldSkills Sweden. Samma år arrangeras även Yrkes-EM, som också kallas Euroskills.

Yrkes-VM eller WorldSkills Competition, arrangeras udda år av den internationella organisationen Worldskills International.