Information till dig som vill prenumerera på våra nyhetsbrev eller nyhetsutskick

För att kunna göra nyhetsutskick behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig i form av din e-postadress. Det görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679), och med stöd av förordningens artikel 6.1a, samtycke.

Din e-postadress sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så raderar vi dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Myndigheten för yrkeshögskolan (tel. 010-209 01 00, info@myh.se) och dataskyddsombud är Annica Hansson (telefon 010-209 01 07, e-post dso@myh.se).

Som registrerad har du rätt att få reda på vilka personuppgifter som myndigheten behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse, överföring, begränsning av behandling eller radering av dina uppgifter. Du har också rätt att inge klagomål mot behandlingen till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.