Broschyr: Validering - Om att synliggöra kompetens

Kort information om vad validering är och hur validering går till.