Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens

Här presenteras nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Med kriterier avses här krav som ska vara uppfyllda för att något ska anses vara validering av reell kompetens i den nationella strukturen. Riktlinjerna anger förutsättningar för hur validering ska genomföras och pekar på nödvändiga stödstrukturer/processer. Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens är ett stöd i den nationella strukturen för validering, framtagna på uppdrag av regeringen, i syfte att stärka kvalitet, öka likvärdighet och bidra till rättssäkerhet för individen