Studerandes sysselsättning 2013

I myndighetens årliga uppföljning av YH-examinerades sysselsättning uppger nio av tio studenter att de har arbete året efter examen från en yrkeshögskoleutbildning. Dessutom har fler än tidigare fått jobb hos den arbetsgivare där de gjorde sin LIA-period (arbetsplatsförlagd kurs). 20141021: En uppdatering har gjorts gällande diagram 4 på sidan 21 i rapporten, stapeln som rör Hotell, restaurang och turism.