Faktablad: Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet – för dig som studerar på en konst- och kulturutbildning

Du som har en funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd under dina konst- och kulturstudier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.