Handbok för tillträde till yrkeshögskolan

Handboken vänder sig till dig som är utbildningsanordnare inom YH eller planerar att söka om att få bedriva YH-utbildning. Den är tänkt som ett stöd i arbetet med tillträde och handlar om till exempel behörighet, förkunskaper och urval. Observera att handboken uppdaterades 2015-06-18.