Återrapportering: Enhetliga förkunskapskrav för yrkeshögskolan

Ett av Myndigheten för yrkeshögskolans regeringsuppdrag är att utreda hur mera enhetliga förkunskapskrav för yrkeshögskolan kan se ut och införas. Syftet är att underlätta studieplanering och att underlätta för gymnasieelever att fortsätta sina studier inom yrkeshögskolan efter avslutad gymnasieutbildning. Läs hela rapporten här.