Faktablad: Anstånd och studieuppehåll i en konst- och kulturutbildning

Reviderad 2020-01-23. För en studerande som går på en konst- och kulturutbildning finns det möjlighet att få anstånd med att påbörja studierna eller att göra ett studieuppehåll och därefter påbörja studierna igen vid ett senare tillfälle. Det är utbildningsanordnarens roll att besluta om anstånd eller studieuppehåll och det ska finnas särskilda skäl för ett sådant beslut.