Faktablad: Anstånd och studieuppehåll i en utbildning med endast tillsyn

Reviderad 2020-01-23. För en studerande som går på en utbildning med endast tillsyn finns det möjlighet att få anstånd med att påbörja studierna eller att göra ett studieuppehåll och därefter påbörja studierna igen vid ett senare tillfälle. Det är utbildningsanordnarens roll att besluta om anstånd eller studieuppehåll och det ska finnas särskilda skäl för ett sådant beslut.