Faktablad: Kvalitet i konst- och kulturutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att främja utvecklingen av konst- och kulturutbildningar men också att främja kvaliteten i utbildningarna och har därför tagit fram kvalitetskriterier för utbildningarna. Läs mer i detta faktablad.