Förslag på fler utbildningsvägar för att bli kontakttolk