Återrapportering: Fristående kurs inom yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan har av regeringen fått i uppdrag att utreda och föreslå hur fristående kurser kan ingå i yrkeshögskolans ordinarie utbud. Myndigheten ska även beskriva konsekvenserna för myndighetens hantering av statsbidrag och särskilda medel om fristående kurser kommer att erbjudas inom yrkeshögskolan. Myndigheten har fokuserat på en smidig, ändamålsenlig och kostnadseffektiv implementering, och siktat på ett integrerat system för fristående kurser inom ramen för beviljade yrkeshögskoleutbildningar. Avsikten har varit att lägga grunden för ett flexibelt, fungerande och attraktivt system för fristående kurser i yrkeshögskolan.