Rapport: Inledande tillsyn av konst- och kulturutbildningar 2015

Myndigheten för yrkeshögskolan har granskat 45 konst- och kulturutbildningar under hösten 2015. I denna rapport presenteras resultaten från tillsynerna, en sammanställning av en enkät om vad utbildningsanordnarna tyckte om tillsynerna samt reflektioner från myndigheten.