Konst- och kulturutbildningar 2015 - kortfattad statistik

Informationsbladet är en kortfattad version av siffrorna för konst- och kulturutbildningar i Statistisk årsrapport.