Myndigheten för yrkeshögskolans uppgifter och utbildningsformer

Vi ansvarar för flera olika utbildningsformer som är aktuella inom utbildning och rekrytering såsom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och vissa tolkutbildningar inom folkbildningen. Vi är också tillsynsmyndighet gällande statligt stöd för utbildningar med endast tillsyn. Här presenterar vi kortfattad information om dessa utbildningsformer. Målgruppen för denna folder är primärt studie- och yrkesvägledare.