Översyn av distansutbildningar inom yrkeshögskolan

Här presenteras en översyn av distansutbildningar inom yrkeshögskolan. Myndigheten bedömer hur situationen ser ut i distansutbildningarna vad gäller resultat, kvalitet och kostnader. Vi gör också reflektioner över områden som behöver ses över för att öka kvaliteten för utbildningar som genomförs på distans. Översynen är ett svar på regeringens uppdrag i myndighetens regleringsbrev 2016.