Pilotstudie Riktat statsbidrag för validering inom YH

Detta är slutrapporten för en pilotstudie som syftade till att bland annat utveckla valideringsverksamheten inom yrkeshögskolan